FIRMA          

info@aaso.cz

NABÍZÍME SLUŽBY V OBLASTI:    ► Likvidace a odvoz odpadu a suti
                                                                ► Autodoprava – dovoz písků, štěrků aj.
                                                                ► Kontejnery Avia 3m³, 9m³, velké 30m³

ODVOZ A LIKVIDACE
suť
zemina
směsný a stavební odpad
zahradní odpad
dřevo a starý nábytek
papír, kov, plasty
objemný a domovní odpad
černé skládky
skartace dat
Přijímáme pouze odpady kategorie O.
Nebezpečné odpady nepřijímáme

VYKLÍZENÍ A NAKLÁDKA
Vyklízecí práce – byty, půdy, sklepy, dvory, pozůstalosti apod. včetně odvozu a likvidace odpadu, zajištění mechanizace pro nakládku - UNC apod., stěhování

SKARTACE DAT
Zajišťujeme i skartaci dat včetně nakládky dokumentů z archivů

PRAXE
Praxe v tomto oboru u naší firmy je již více než 10 let a samozřejmostí jsou všechna povolení v oblasti nakládání s odpady.  Nakládání s odpady je v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech.
Služby provádíme na území hl. m. Prahy včetně centra a Středočeského kraj

 
 
   Kontejnery, vozidla
   Vyklízení
   Odpady
   Sběrové místo
   Autodoprava
   Ceník, slevy
   Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009,  AASO s.r.o., Praha